Po-Ne: 08:00 - 18:00

24h servisná pohotovosť

Registrácia zariadenia

pre získanie záruky

Zavolajte nám

+421 951 001 001

FAQ

Často kladené otázky

Vy máte otázky. My odpovede.

Vaše zariadenie nie je zariadením bezúdržbovým. Obsahuje kontrolované plyny, ktoré nesmú unikať do ovzdušia. Aby sa tieto a ine nepríjemné sprievodné javy nediali, vykonávame na zariadeniach tzv. predsezónny servis alebo údržbu. Predsezónny servis spočíva v čistení filtrov vnútornej jednotky, meraní množstva kontrolovaných plynov v okruhu zariadenia, vrátane diagnostiky porúch a opotrebenia niektorých dielov. Pozorovanie nedostatkov ako zvýšená hlučnosť, nízky výkon v chladení a pod. Cieľom tohto úkonu je zabezpečiť optimálne prevádzkové podmienky zariadenia a tým aj predĺženie jeho životnosti. V prípade ak zariadenie pracuje v optimálnych prevádzkových podmienkach, náklady na jeho používanie sa znižujú.

DF je skratka pre funkciu defrost. Dochádza k nej najme v zimných obdobiach, keď sa zariadenie používa na vykurovanie miestností. Pri nízkych vonkajších teplotách kondenzát na výparníku zamŕza, pričom prostredníctvom tejto funkcie kondenzát na výparníku vonkajšej jednotky odmrzne a zariadenie funguje naďalej. Nie je to porucha zariadenia ale bežný sprievodný jav pri poklese vonkajších teplôt.

Nápis AP zobrazujúci sa na panely vnútornej jednotky znamená, že jednotka je v režime Access point, nejedná sa o poruchu. Tento režim slúži na pripojenie zariadenia do domácej Wi-Fi siete a internetu. Prostredníctvom tohto módu je možné zabezpečiť tzv. vzdialené ovládanie jednotky prostredníctvom mobilného telefónu aj mimo dosahu domácej Wi-Fi siete.

Možnosti umiestnenia vonkajšej jednotky sú takmer neobmedzené. Je dobré však myslieť aj na obdobie používania zariadenia a jeho následný servis vrátane údržby. Ak vonkajšiu jednotku umiestnite na miesto, kde je k nej obtiažny prístup, prípadne je za bežných podmienok nedosiahnuteľná, táto situácia sa bude opakovať aj pri jej servise, či pravidelnej údržbe. Odporúčame Vám preto umiestniť jednotky tak, aby boli ľahko dostupné, najlepšie bez použitia rebríka, či montážnej plošiny. Pravidelná údržba týchto zariadení je vždy náročnejšia a pre zákazníka zároveň aj nákladnejšia.

Áno je to možné. Treba však myslieť na to, že umiestnenie klimatizácie, resp. jej vonkajšej jednotky na fasádu bytového domu podlieha nadpolovičnej väčšine súhlasu ostatných vlastníkov bytov v súlade s ust. § 14b ods. 1 písm. m) zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. Túto skutočnosť si jednoducho overíte prostredníctvom zmluvy o spoločenstve alebo zmluvy o výkone správy. Taktiež je možné sa informovať priamo u Vášho správcu alebo cez spoločenstvo vlastníkov. Dôležité je informovať sa aj na zmluvy so zhotoviteľmi fasád, ktorý priamo v zmluvách často zakazujú porušenie vonkajšej fasády bytového domu bez ich predchádzajúceho súhlasu. Takéto poškodenie potom sankcionujú stratou záruky na zateplenie a pod.

Naša spoločnosť je platitelom DPH. IČ DPH našej spoločnosti je: SK2120849225. Odpočet DPH je preto možný pre všetkých platiteľov DPH.

Táto služba je bezplatná a potenciálny zákazník za ňu neplatí.

Jednou z možností je napríklad montáž rekuperácie. Rekuperácia je zariadenie, ktoré priebežne vymieňa vzduch vo Vašom byte bez akýchkoľvek tepelných strát. Eliminuje najmä tvorbu plesní v zateplených bytových domoch. Zabezpečuje prísun čerstvého vzduchu do bytu. Montáž rekuperácie podstatne zvyšuje komfort bývania v bytovom dome.

Áno je. Väčšina súčasných klimatizačných jednotiek poskytuje aj možnosť vykurovania. Táto funkcia sa často využíva v bytoch na vyhrievanie miestností v prechodných obdobiach, t.j. v čase kedy sa ešte nekúri v centrálnom systéme ako aj na vykurovanie v zimných obdobiach.

Za účelom správneho výberu jednotky odporúčame obhliadku nehnuteľnosti a vypracovanie ponuky. Je viacero faktorov vplývajúcich na výkon jednotky. Okrem veľkosti miestnosti a preferencií zákazníka na typ jednotky sem zaraďujeme aj orientáciu nehnuteľnosti (východ a západ slnka), veľkosti presklenia nehnuteľnosti či sklenených vitrín a pod.

Nesprávna voľba výkonu jednotky spôsobuje jej nadmerné opotrebenie, prehrievanie dôsledkom čoho sa znižuje jej životnosť. Nesprávny výber vedie aj k častým poruchám zariadenia.

Ak však zákazník trvá na nevhodnom výbere výkonu jednotky, tohto poučíme a ak aj napriek poučeniu trvá na montáži konkrétneho typu jednotky, túto mu namontujeme.